گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی

سیستم دزدگیر فروشگاهی تکنولوژی است که مانع از دزدی از اماکن بویژه فروشگاه ها می شود. لوازم دزدگیر های فروشگاهی عمدتا به سه دسته اصلی تقسیم می شود.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.