کابل و اتصالات

کابل و اتصالات

یکی ازتکنولوژی های حال حاضر "کابل HDMI" محسوب می شود که تنها رابط برای انتقال هم زمان تصویر و صدا به صورت دیجیتالی و غیر فشرده است.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.